Zevenaars stedencontact in nieuw jasje

Foto: Geert Vos

Het Zevenaarse stedencontact wordt in een nieuw jasje gegoten. De traditionele uitwisselingen worden niet meer gehouden.

In de laatste maanden van 2023 is er in Weilburg en Zevenaar nog eens met elkaar gesproken over hoe de stedenband als het ware opnieuw kan worden opgestart en hoe dat in de  toekomst het best vorm kan worden gegeven.

Warm voorstander

De burgemeesters hebben uiteengezet dat zij een warm voorstander blijven van de stedenband. Zij zijn het er over eens dat de uitgangspunten die destijds de basis vormden min of meer zijn achterhaald. Er is in de twee steden ook sprake van een terugloop van de belangstelling en interesse, vooral bij de jongere inwoners. Maar het is zeker de moeite waard om met elkaar te bekijken op welke manier een vernieuwde opzet vorm kan worden gegeven.

Spreekt jongeren niet meer aan

Afgesproken is dat de traditionele uitwisselingen niet meer worden gehouden. Er is ook geconstateerd dat een stedenband voor jongeren niet meer aanspreekt. Dit onderdeel wordt nu op een eigentijdse manier uitgevoerd door het Liemers College en Gagernschule in Weilburg.

Weilburgers bij Zevenaar Muziekstad

De aandacht zal meer/vooral uitgaan naar en worden gericht op de middengroepen in de twee steden (denk aan de ca. 30 tot 65 jarigen). Daarvoor zullen Weilburg en Zevenaar bij elkaar reclame maken voor de stad en de daar plaatsvindende activiteiten. Belangstellenden kunnen daarbij aanwezig zijn en meedoen. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek van Weilburgers aan het Najaarsfestival 2023 van Zevenaar Muziekstad.

Bierpulschuiven

Er zal ook informatie worden gegeven over activiteiten van verenigingen/organisaties waarbij het niet gaat om de prestatie, maar om het plezier van iets samen te doen. Dan gaat het bijvoorbeeld over Buitenblik in Zevenaar, het Fête de la Musique in Weilburg, de Zevenaarse kampioenschappen bierpulschuiven, de Weilburgse Schlossconcerten, Muziekstad Zevenaar, Dreamfields en kermissen.

In deze nieuwe opzet zijn de Comités als het ware het doorgeefluik van de mogelijkheden om die activiteiten te bezoeken en mee te doen. De Comités organiseren dat niet. De geïnteresseerden moeten dat, al of niet in groepsverband of via hun vereniging, zelf doen. In bepaalde gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij het regelen van onderdak.

Activiteiten in de media

De inwoners worden op verschillende manieren geïnformeerd over de activiteiten. Denk aan de gemeentelijke infopagina in de Zevenaar Post, de website en sociale media van de gemeente, mailberichten van het Comité aan de stedencontactfamilie, de website en facebook van het Comité en via de in Zevenaar verschijnende dag- en weekbladen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen