Zevenaarse jutters krijgen vergoeding

Foto: CC0

Gemeente Zevenaar doet mee aan het project ‘Schone Rivieren’. Vrijwilligers ruimen zwerfafval op in de uiterwaarden. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt.

´Schone Rivieren´ is een initiatief van IVN, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation.

Uiterwaarden

Binnen de gemeente Zevenaar zijn de uiterwaarden langs de Rijn en Pannerdensch Kanaal in 8 tracés ingedeeld.

Omgeving Giesbeek

Dit jaar wordt ook gestart met opruimacties op 6 tracés langs de IJssel in de omgeving van Giesbeek. Voor ieder tracé wordt een groep vrijwilligers (van verenigingen) gezocht die op de zaterdag 13 april en 26 oktober 2019 meedoen aan een educatie- en opruimprogramma in de uiterwaarden. Als vergoeding voor deelname ontvangen deze groepen per opruimactie €175,-.

Projectleider

Groepen moeten zich uiterlijk voor 25 maart 2019 opgeven door een e-mail te sturen aan projectleider Xavier Maurer: [email protected] Meer info over het project is ook te vinden op de website www.schonerivieren.org.

Startbijeenkomst

De startbijeenkomst voor deelnemers is op dinsdag 2 april 2019 om 19  uur in het gemeentehuis van Zevenaar. Deelnemers ontvangen meer informatie over de selectie en de invulling van het programma vóór aanvang van deze informatiebijeenkomst.

Reacties